Informatiu cap de Setmana 20-07-2024

Falset té actualment fins a 150 edificis buits. Així es desprèn dels resultats que ofereix el cens d’habitatge que ha elaborat el consistori en els darrers mesos. Aquest document proporciona una fotografia del parc d'habitatges de Falset i el seu ús, una visió exhaustiva que permetrà al consistori avaluar accions en matèria d'habitatge, però també en altres àmbits com el consum d'aigua al municipi, donat que l'informe ha tingut en compte aquesta dada estadística a l'hora d'elaborar el cens. Al marge de dades estadístiques, també s'ha fet un treball de camp durant el qual s'han visitat físicament tots els immobles on s'havien detectat indicis de desocupació.

L’alcalde del municipi, Carlos Brull, destaca que el cens d’habitatge servirà per encarar i dirigir les polítiuqes d’habitatge de Falset. “És una eina més, que juntament amb el Pla local d’habitatge i altres modificiacions que estem començant a explorar, ens servirà per fer una diagnosi que ens permeti establir les politiques d’habitatge més adequades al nostre municipi”, explica.

Així doncs, segons l'informe, a Falset es compten avui dia més de 1400 habitatges, dels quals uns 150 estan buits. D'aquests habitatges buits, i d'acord amb la inspecció visual, un 51% presenten un estat de conservació bo o molt bo; un 32% presenten un estat de conservació regular, i un 17% presenten un estat de conservació dolent o molt dolent.

En aquest sentit, l’alcalde afirma l’Ajuntament treballa per adoptar diverses mesures que permetin la rehabilitació d’aquests edificis que es troben en més mal estat. “Estem treballant per poder fer unes polítiques valentes i atrevides com per exemple reduïr els metres quadrats necessaris per un habitatg. Volem aplicar mesures que ajudin a incentivar i fer més atractiva la rehabilitació, que al final és responsabilitat del propietari”, diu Brull.

Pel que fa al problema del lloguer, Falset és un dels 140 municipis de Catalunya que tenen un mercat d’habitatge considerat tens. L’alcalde, explica que això és degut a la falta d’oferta d’habitatge de lloguer. Brull afirma que “és una mesura que obliga als grans tenidors, és a dir, aquells que tenen més de cinc habitatges buits, a posar-los al mercat a un preu fixat pel govern”. “A Falset, però, això no ens passa, ja que no hi ha molts grans tenidors. Aquí, tenim un mercat tensionat degut a kla falta d’oferta de lloguer”, destaca.`

Una de les dades utilitzades per a l'elaboració del cens d'habitatges buits ha estat el consum d'aigua. En aquest sentit, el consistori està puntejant tots els habitatges en els quals s'han registrat dades anòmales, sigui per consums elevats o nuls o per altres causes. Amb l'objectiu de detectar malbarataments, usos indeguts i fuites, l'Ajuntament s'està posant en contacte amb els propietaris d'aquests habitatges, a fi de determinar què succeeix en cada cas i resoldre en conseqüència.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha confeccionat una enquesta adreçada a les persones que viuen a Falset o els agradaria viure-hi, amb l’objectiu d’aprofundir en la diagnosi sobre la situació de l’habitatge al municipi.

dsc_0001_5.jpeg

Publicitat