Informatiu cap de Setmana 20-07-2024

L’Oficina Jove del Consell Comarcal del Priorat està duent a terme durant aquest curs 2023-2024 un seguit de tallers sobre educació sexual als dos instituts de la comarca. Amb el títol, Sexibilitza’t Jove!, l’objectiu és proporcionar eines per aconseguir una sexualitat saludable entre els joves de 12 a 16 anys així com sensibilitzar-los sobre les actituds sexistes i discriminatòries.

Molt sovint, l’educació sexual encara és un tabú per a les famílies i no se’n parla prou, fet que a la llarga pot perjudicar la confiança i l'aprenentatge dels adolescents i joves. Aquesta manca de comunicació en l’entorn familiar fa que la majoria d’adolescents i joves busquin informació sobre sexe en la pornografia i en les xarxes socials. Prohibir aquest accés o creure que no són prou madurs per al sexe és un error, per tant, cal dotar d’eines als infants i joves perquè siguin crítics amb la informació que els arriba i empoderar-los per a prendre les seves pròpies decisions.

És en aquest context que s’han organitzat un total de 48 tallers impartits per professionals formades en l’educació sexual. Així, se’n realitzaran 36 l’Institut Priorat i 12 a l’Institut Escola Corbatera per a tots els alumnes d’ESO. Els tallers estandinamitzats per Núria Sorribes, educadora sexual, i per la informadora juvenil Eli Garcia i la referent d’emancipació i inclusió juvenil, Eli Sedó, de l’OJ del Consell Comarcal del Priorat.

Sexibilitza’t Jove! és una iniciativa sorgida de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Priorat i compta amb el suport de l’Institut Priorat de Falset i l’Institut Escola Corbatera de Cornudella de Montsant.

sexualitzat.jpeg

Publicitat