Informatiu cap de Setmana 18-05-2024

Bellmunt, Falset i el Masroig són els tres municipis prioratins que s’han beneficiat dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica per millorar l'enllumenat exterior i reduir la contaminació lumínica. En total, la Generalitat ha atorgat més de 475.000 euros a 13 ajuntaments catalans que pertanyen a entorns amb una protecció ambiental específica del medi natural nocturn com l’Observatori del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i les Muntanyes de Prades.

Amb les actuacions d’adequació, es preveu una reducció de la potència mitjana del 50% a les instal·lacions on s’actua; un estalvi en el consum d’energia i cost associat del 67% i una reducció anual en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de 82 tones de CO2eq.

La millora ambiental de l’enllumenat no ve donada només per la disminució del consum energètic associat a la introducció de noves tecnologies, sinó també per l’adequació dels nivells lumínics a les necessitats de cada cas i per l’elecció del tipus de llum de menys impacte sobre l’entorn, la llum ataronjada. Així doncs, en tractar-se d’actuacions d’adequació de l’enllumenat exterior que tenen impacte en zones protegides, s’han subvencionat únicament les actuacions que compleixen uns criteris establerts i que garanteixen una òptima il·luminació segons la normativa.

La contaminació lumínica és una amenaça ambiental planetària creixent que afecta els éssers vius i altera els seus hàbitats. Les zones d’especial valor natural o astronòmic s’han de protegir envers la contaminació lumínica de manera específica, per garantir la preservació de la biodiversitat i assegurar que es mantinguin unes condicions de foscor natural que permetin l’observació del firmament en les millors condicions.

*Foto: Ajuntament de Falset

enllumenat_falset.jpg

Publicitat