Informatiu cap de Setmana 15-06-2024

La Plataforma pel riu Siurana “Volem lo riu Siurana Viu”, denuncia l’incompliment per part de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes del cabal ecològic que estableix el Pla Hidrològic de l’Ebre 2022/2027 i exigeix a les administracions responsables que emprenguin les accions necessàries per garantir-ne el seu compliment. El portaveu de la Plataforma, Oriol Ponti, recorda que “el compliment d’aquest cabal mínim és d’obligat complimnent però, tot i això, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes segueix deixant anar només 20l/s”. A més, afegeix que es segueixen transvasant una mitjana de 7 l/s al pantà de Riudecanyes en el que es coneix com a transvassaments no regulats. “Són trasnvassaments que es fan constantment sense estar regulats per les juntes de desembassament”, aclareix Ponti.

A més, La Plataforma considera que el conflicte de competències entre la Confederació Hidrogràfica del Ebre (CHE), responsable de fixar el cabal ecològic, i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), responsable de la gestió ambiental del riu, és només una excusa que encobreix la connivència amb la Comunitat de Riudecanyes i exigeix accions immediates que posin punt i final a “una situació tant injusta com nociva pel riu i pel Priorat”. Ponti afirma que “com a mínim s’hauria de complir el cabal fixat per la CHE tot Iique nosaltres exigim que l’ACA faci complir el cabal mínim que es va proposar a la Taula del Siurana”. Amb tot, creu que “CHE i ACA es van passant la pilota d’un a l’altre i ens ens sembla que són excuses de mal pagador”.

La Plataforma recorda que la societat civil i les administracions del Priorat sempre han fet front comú en la defensa del riu Siurana i en exigir la reversió de la concessió de la CHE a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes que data del 1935. Recorden que des d’aleshores tant les necessitats d’aigua de la comarca del Priorat com la protecció ambiental del riu que forma part de la Xarxa Natura 2000 han canviat molt. A més a més, tal i com va quedar palès a la Taula del Siurana, els regants del Baix Camp poden abastir-se de l’aigua de la depuradora de Reus, amb un perjudici social i ambiental molt menor. La Plataforma afirma que la solució està sobre la taula i que és només una qüestió de voluntat política tirar-la endavant.

“És evident que els regants del Baix Camp tenen altres fonts com el Consorci d’Aigües de Tarragona, per exemple, però es que, a més, a la Taula del Siurana, l’ACA va fer una proposta per reutilitzar l’aigua de la estació depuradora d’aigües de Reus (EDAR)”, afirma Ponti. Segons explica, “de l’EDAR de Reus en surten 6 hm3 i de mitjana el transvassament del Pantà de Siurana a Riudecanyes també són 6 hm3”. Per tant, conclou que “és només una qüestió de voluntat política però en aquest punt cal que tinguem en compte quin pes polític té el Baix Camp i quin té el Priorat”.

Tot i parlar, actualment, de cabals ambientals, des de la plataforma reivindiquen la reversió de la concessió a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i la fi del transvassament. “Encara que ara defensem el cabal ambiental, la demanada de la plataforma sempre ha sigut la reversió de la concessió del 1935 i la nul·litat del conveni del TOPOGRAPO. Defensarem i aprofitarem totes les mesures que serveixin perquè baixi més aigua pel riu però el nostre objectiu final és la fi del transvassament”, afirma.

El passat 10 de febrer es va publicar al B.O.E. la revisió del Pla Hidrològic de L’Ebre 2022/2027 en el que s’estableix, entre d’altres, un cabal ecològic del riu Siurana de 54m3/s de mitjana.

siurana

Publicitat