Informatiu cap de Setmana 02-03-2024

El Departament d’Acció climàtica ha fet noves propostes per fer front als danys que senglars, cabirols i conills causen a la vinya. En la reunió de la Taula de Cogestió per al Control de Danys Cinegètics a la Vinya, que va tenir lloc fa uns dies, es van abordar possibles mesures com ara els tancaments perimetrals de les finques, reforços per a barreres ja existents, tancats elèctrics, dispositius dissuasius olfactius o la gestió de la vegetació.

El Departament va oferir assessorament per a l’aplicació de mesures preventives existents amb la finalitat d’assegurar la seva efectivitat sobre cada espècie concreta (senglar, cabirol o conill), així com mètodes alternatius a la caça com la protecció del conreus, en els quals s'està treballant actualment. També ha plantejat una enquesta molt específica a cada Denominació d’Origen (DO) que permetrà aprofundir en la problemàtica de danys en cada territori i en el coneixement i efectivitat d’alguna mesura preventiva. A partir d’aquests resultats territorialitzats, es podria posar en marxa alguna prova pilot específica per a danys a la vinya.

La trobada també va servir per presentar una diagnosi de la situació actual dels danys a les DO basada en l’anàlisi dels expedients d’autorització excepcional per caçar espècies cinegètiques que causen danys. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va tramitar l’any 2022 un total de 2.156 expedients de danys a l’agricultura, infraestructures, fauna i flora, control sanitari i ramaderia. D’aquests, només el 8% (175) estaven relacionats amb danys a la vinya.

Els danys a la vinya es concentren, principalment, entre les demarcacions de Barcelona i la de Tarragona, un 77% del total de Catalunya, on hi ha més presencia de DO En relació amb les espècies responsables dels danys, el 90% d’expedients per danys a vinya han estat causats per porc senglar (65%), cabirol (15%) i conill (10%). Altres espècies com ara tudó, colom roquer, garsa i estornell presenten percentatges molts inferiors.

Publicitat