Informatiu cap de Setmana 15-06-2024

Just abans de Setmana Santa, l’Ajuntament de Falset va celebrar un ple ordinari en el que es van aprovar diverses modificacions de crèdit per poder fer front a despeses sobrevingudes i per a nous projectes que té el consistori.

En primer lloc, la primera modificació de crèdit té a veure amb la reforma de la piscina municipal. Segons va explicar l’alcalde, Carlos Brull, hi ha hagut una modificació del projecte per millorar els accessos a aquest equipament i el canvi de tota la gespa. Aquestes millores suposen un suplement a l’obra d’aproximadament 69.000€ que, en un principi, sortiran del romanent de tresoreria, tot i que es preveu que alguna part també es pugui sufragar per mitjà de subvencions.

“Hem incorporat aquestes millores que creiem que ens ajudaran a tenir un equipament molt més arreglat i elegant. Modifiquem l’entrada per millorar els accessos per minusvàlids i cotxets dels infants, també els accessos de bicicletes i la guixeta i canviem tota la gespa”, destacava l’alcalde.

Així mateix, una altra modificació de crèdit ve motivada per l’adquisició per part del consistori d’una finca a la zona del polígon industrial a la qual hi ha un pou d’aigua municipal, conegut com el pou de la Benita. Brull va explicar que l’adquisició d’aquesta finca ha de servir per poder ampliar el polígon industrial i perquè pugui tirar endavant el projecte de construcció de la nova depuradora d’aigües residuals de Falset.

Finalment, la tercera modificació de crèdit segueix amb la voluntat del consistori de convertir tots els edificis municipals en autosuficients. En aquest cas s’invertiran 15.000€ per instal·lar plaques solars a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa.

Així mateix, en el ple també es van aprovar les ordenances reguladores de l’àrea de caravanes i del buc d’assaig, la modificiació de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre l’incremement del valor dels terrenys de naturalesa urbana i el pla local de Joventut 2021-2024.

*Imatge del ple de l'Ajuntament de Falset del passat 13 d'abril.

pleajuntament

Publicitat