Imprimeix

El Ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic. El pressupost ha quedat fixat en 4.693.434,17 €, una xifra similar a la dels darrers exercicis. Així mateix, el ple també va aprovar la modificació de la dedicació parcial del president del Consell Comarcal del Priorat, que ara passa a ser del 75%, la qual cosa implica una retribució anual bruta de 35.964,68 euros.

El Ple també va aprovar iniciar un expedient per a la creació del servei comarcal de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes. Aquesta mesura ve motivada per l’interès dels municipis, manifestada en Consell d’Alcaldes, de delegar a favor del Consell Comarcal la gestió d’aquest servei. En aquest sentit, el primer pas serà redactar una memòria que justifiqui la conveniència i oportunitat de la prestació d’aquest servei, així com quina ha de ser la forma de gestió.

D’altra banda, en el cas de Torroja del Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera, també es va aprovar iniciar un expedient per a la creació del servei d’abastament d’aigua potable en aquests municipis. De manera similar a l’acord anterior, s’ha creat una comissió d’estudi que redactarà una memòria a fi de justificar la conveniència i forma de gestió d’aquest servei.

En un altre ordre de coses, el Ple del Consell també va aprovar dues mocions. La primera, en adhesió al Manifest de rebuig a la massificació de centrals eòliques i plantes fotovoltaiques. En aquest s’exposa que, si bé és necessària una transició energètica basada en la implantació d’energies renovables, aquesta “ha d’escoltar les veus del territori i fer-se sobre una planificació respectuosa, consensuada i equitativa i que incorpori els criteris establerts en la Llei 16/2017 del canvi climàtic, d’aproximació producció-consum, utilització d’espais alterats, distribuïda i participada”.

La segona moció aprovada és en suport de l’amnistia, la qual demana, entre altres, “la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part”.

consell comarcal

Vist: 232