Informatiu cap de Setmana 15-05-2021

L'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Priorat compta des d'aquest mes de novembre amb dos nous tècnics, encarregats d'elaborar el Pla de reactivació econòmica del Priorat, un pla per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. Els objectius principals que s'estableixen en aquest pla són mesurar l'impacte de la Covid-19 als municipis del Priorat, determinar l'afectació que han patit els diferents sectors productius, identificar noves oportunitats de desenvolupament i concretar accions que ajudin a recuperar i dinamitzar l'economia de la comarca. Tal i com explicava el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, "el projecte s'estructura en tres fases: diagnosi, elaboració del pla i aplicació".

En aquests moments, els tècnics estan centrats en la primera fase, l'elaboració de la diagnosi, a fi de mesurar quin ha estat l'impacte econòmic en els municipis prioratins arran de la COVID-19. Aquesta fase de diagnosi ja ha començat i s'han avaluat alguns dels indicadors socioeconòmics. Segons avançava Gràcia, la crisi causada per la COVID-19 ha suposat que "un 28,9% de les persones treballadores i un 33,1% de les empreses del Priorat s'han vist afectades per un ERTO". Així mateix, el president de l'ens comarcal afegia que "els autònoms són els que han aguantat millor el cop".

Les conclusions extretes en el procés de diagnosi serviran per abordar la segona fase del projecte, l'elaboració del Pla de reactivació econòmica. En aquesta fase es definiran els objectius a assolir, així com les estratègies que ho han de permetre. També es concretaran les accions a dur a terme, accions que seran plantejades als agents del territori per mesurar-ne el grau d’acceptació. Un cop definit el pla, s'encararà la tercera fase del projecte, l'aplicació, amb l'objectiu de materialitzar les accions especificades en el Pla de reactivació econòmica.

consell comarcal

Publicitat