Informatiu cap de Setmana 20-07-2024

Un 24% de la població del Priorat és pensionista. Així ho evidencien les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) referents a l’any 2023. Concretament al Priorat hi havia l’any passat 2.245 persones que percebien una pensió. D’aquestes 1.138 eren homes i 1.107 dones.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de pensionistes equival al 19,5% de la població però aquesta proporció varia força segons la comarca de residència. Els percentatges més elevats són els del Berguedà (27,7%), el Ripollès (27,3%), la Terra Alta (27,1%), el Lluçanès (26,3%) i les Garrigues (25,1%). A continuació, ja hi apareix el Priorat, que és la sisena amb un nombre més elevat de pensionistes. A l’altra banda hi trobem la Cerdanya (14,5%), Aran (15,1%) i l’Alt Empordà (15,8%).

Si ens fixem en l’import percebut en termes mitjans pels pensionistes, aquest ha augmentat un 1,3% a Catalunya, en relació amb l’any 2022, i també ho ha fet a totes les comarques. Destaquen el Pallars Sobirà (2,5%), el Priorat (2,3%), Osona (2,1%) i les Garrigues (2,0%), mentre que el Solsonès i el Pallars Jussà són les comarques on l’increment ha estat menor (0,9%, totes dues).

Malgrat això, el Barcelonès continua sent la comarca on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives de la Seguretat Social a 31 de desembre del 2023 és el més elevat de Catalunya, amb 1.548 euros, un 7,7% superior a la mitjana catalana (1.437 euros), seguida del Tarragonès (1.481 euros) i del Baix Llobregat (1.474 euros). En canvi, els residents a la Terra Alta perceben l’import més baix (1.043 euros), un 27,4% inferior al conjunt de Catalunya, i els segueixen els de les Garrigues, el Montsià, la Noguera i el Priorat, on els pensionistes perceben un import mitjà de 1.136€

Captura_de_Pantalla_2024-07-02_a_les_11.50.20.png

Publicitat