Informatiu cap de Setmana 18-05-2024

El Consell Comarcal del Priorat ha aprovat un pressupost de 6.260.409,24€ per a l’anualitat del 2024. Aquesta xifra representa un increment de gairebé 1 milió d’euros més respecte als comptes de l’any anterior, el que es suposa un augment del 15,03%.

Per partides, els pressupostos de l’ens comarcal contemplen un increment dels capítols de despeses de personal, que creix en gairebé 500.000€. Aquesta partida s’amplia degut a la recent incorporació de nou personal a les àrees de serveis socials, igualtat i joventut. Aquesta ampliació de personal, que sempre es finança a través dels diversos contractes programa de la Generalitat, es fa amb l’objectiu de garantir una millor i més eficient atenció als habitants de la comarca del Priorat. Per altra banda, també creixen les despeses corrents en béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents.

Cal destacar també l’augment del capítol d’inversions. En aquest sentit, els comptes han previst una partida de 416.143,80€. Aquests inversions es veuran materialitzades en la millora de la deixalleria comarcal, ubicada a Falset, on s’hi duran tasques de remodelació del recinte i de la instal·lació elèctrica i s’hi habilitaran compactadors i una bàscula. El projecte també preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquestes actuacions estaran finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat per un import de 249.999€.

Per altra banda, els comptes del Consell per al 2024 també preveuen la inversió en la millora de la climatització de la seu de l’ens comarcal i fer-la, així, més eficient energèticament. L’actuació es finançarà gràcies al conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona.

Pel que fa als ingressos, els pressupostos del Consell Comarcal del Priorat contemplen un augment important de les trensferències corrents i de les transferències de capital. Per contra, disminueix lleugerament el capítol de taxes, preus públics i altres ingressos.

Per àrees, el 47,06% de la despesa del Consell es destinarà a la de Serveis a les Persones, que és la que inclou tot allò relacionat amb serveis socials, gestió del transport i menjador escolar, joventut o igualtat, entre d’altres. Un 25,66% es destina a l’àrea de territori i serveis tècnics per als municipis mentre que el 13,89% té per finalitat l’àrea d’organització i relacions institucionals. Finalment, el 9,69% de les despeses són per a l’Àrea de desenvolupament econòmic comarcal, paisatge i sostenibilitat i un 3,7% als òrgans de govern.

Els comptes del Consell Comarcal del priorat es van aprovar en la sessió plenària del passat 26 de febrer amb els vots favorables del grup d’Esquerra Republicana i les abstencions de Junts i la CUP.

*Foto d'arxiu del ple del Consell Comarcal del Priorat

pleconsellgener24.jpeg

Publicitat