Informatiu cap de Setmana 06-04-2024

El govern de la Generalitat ha presentat aquesta setmana la licitació del servei d’oficines bancàries mòbils, que s’han adjudicat a dues entitats financeres: CaixaBank i Caixa Enginyers. La primera portarà l’atenció personalitzada a 503 municipis d’arreu de Catalunya i la segona, a 313 municipis.

Aquestes oficines bancàries mòbils han de permetre als clients de qualsevol entitat realitzar tots els serveis propis d’una oficina bancària: retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar el pagament dels rebuts i els tributs als comptes bancaris; consultar moviments i saldo i obtenir extractes de comptes bancaris, entre d’altres. A més, també prestaran una atenció personalitzada en la gestió tant dels comptes com d’altres productes bancaris i financers d’actiu, passiu i d’intermediació.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, destacava que cal que el govern garanteixi els serveis bàsics a tot el territori català. “No podem permetre que hi hagi aquesta exclusió per raons de residència, d’edat o de competències digitals”. Segons la consellera, aquesta mesurà “facilitarà la vida de moltes persones i acabarà amb una situació injusta”.

En 14 anys, Catalunya ha perdut un total de 5.961 oficines bancàries. Segons dades del Banc d’Espanya, ha passat de tenir 8.155 oficines el 2008 a 2.194 el 2022. Davant d’aquesta evidència, el passat mes de juliol el Govern va aprovar un pla per portar caixers automàtics i serveis financers als municipis de Catalunya que no tenien cap sucursal. Al Priorat, aquest servei s’oferirà a 21 dels 23 pobles, només en queden fora Falset i Ulldemolins.

Així, els ajuntaments també tindran un paper actiu en la implementació del servei d’oficina bancària mòbil, ja que hauran de determinar la ubicació, garantir un punt de presa de corrent, fer difusió del servei, recollir les incidències que es produeixin i traslladar-les als responsables i elaborar un informe anual amb la valoració de la qualitat del servei.

Publicitat