Informatiu cap de Setmana 15-06-2024

La comarca del Priorat es compromet amb la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació dels cultius agrícoles mitjançant una nova guia de Bones pràctiques agràries. Aquesta guia, elaborada per la consultoria Espigall i el Centre Tecnològic del Vi - VITEC, ofereix al sector agrari les eines necessàries per abordar els efectes del canvi climàtic i reduir l'impacte ambiental de les seves activitats.

El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, destaca que “l’agricultura serà un dels sectors que es veuran més afectats pel canvi climàtic, i més en una comarca com la nostra. Per tant, creiem molt positiu començar a promoure aquestes noves pràctiques per garantir la supervivència de l’activitat agrícola i de la pagesia al Priorat”.

La guia de Bones pràctiques agràries té com a objectiu principal proporcionar pautes per a la sostenibilitat agrícola en una àmplia gamma de cultius, amb un enfocament específic en els cultius estratègics de la comarca, com la vinya i l'olivera. Aquest document detalla les recomanacions i aspectes a tenir en compte des de les fases de disseny i implantació dels cultius fins a la gestió quotidiana de les explotacions agrícoles. La guia ofereix consells i bones pràctiques per a la conservació del sòl, l'ús eficient de l'energia i l'aigua, la preservació de la biodiversitat, l'ús racional de fertilitzants i fitosanitaris, i la reducció de la contaminació d'origen agrari, entre altres qüestions relacionades amb la mitigació del canvi climàtic.

Per facilitar la transferència d'aquestes bones pràctiques al sector agrícola del Priorat, el Consell Comarcal del Priorat va organitzar dues jornades de Bones pràctiques per a l'adaptació de l'agricultura al canvi climàtic al llarg del mes d'octubre. Aquests esdeveniments van presentar mètodes innovadors per a la gestió de l'olivera i la vinya, destacant pràctiques com la gestió de la biodiversitat, l'ús eficient de l'aigua i la millora de la qualitat del sòl.

Aquesta iniciativa exemplifica el compromís del Priorat per abordar els reptes del canvi climàtic i promoure pràctiques agrícoles sostenibles que beneficien tant els agricultors i agricultores com el medi ambient i el conjunt de la població. “Des del Consell Comarcal hem de treballar per respondre a la gran sensibilitat que hi ha al Priorat vers el model agrari que tenim i per garantir-ne el futur, perquè d’això en depèn la supervivència de la pròpia comarca”, afirma Méndez.

L'elaboració d'aquest manual de "Bones pràctiques agràries per mitigar el canvi climàtic en cultius estratègics del Priorat" i l'acció de transferència de les bones pràctiques han estat possibles mitjançant l'acció que lidera el Consell Comarcal del Priorat en el marc del PECT Pobles vius i actius i està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Aquest projecte també compta amb el cofinançament de la Diputació de Tarragona.

espaisagraris1.jpg

Publicitat