Informatiu cap de Setmana 20-07-2024

L’Ajuntament de Falset ha obert el període de sol·licitud de subvencions per donar suport a la realització de programes, activitats i projectes (ordinaris i extraordinaris) que desenvolupen les entitats i associacions sense ànim de lucre al municipi en els àmbits cultural, social i esportiu.

Poden ser objecte de subvenció els programes i activitats que fomentin l’activitat cultural, la pràctica de l’esport, l’atenció immediata a persones en risc d’exclusió i la cohesió social.

L’atorgament de les subvencions i la determinació de les quanties tindrà en compte criteris com la necessitat, els objectius i l’execució temporal del projecte o activitat; l’interès social i els valors que vol transmetre; el nombre de destinataris als quals s’adreça l’activitat; el nombre de persones que participen en la gestió i execució de l’actuació; la col·laboració de l’entitat peticionària amb altres organitzacions; la relació de la quantia sol·licitada respecte als recursos propis de l’entitat; la utilització en interès propi d’espais de propietat municipal; el suport logístic de la brigada municipal en el desenvolupament de l’activitat, i l’existència d’altres fonts de finançament públiques o privades.

Les entitats que vulguin acollir-se a aquesta línia d’ajuts de l’Ajuntament de Falset tenen fins al 20 de desembre de 2023 per presentar les seves sol·licituds. Aquestes s’hauran de presentar per seu electrònica, amb certificat digital de l’entitat. Tota la documentació relativa a aquesta subvenció es pot trobar al portal de transparència de l’Ajuntament de Falset.

ajuntament 2

Publicitat