Informatiu cap de Setmana 15-06-2024

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha creat el Registre de Terres de Catalunya que permetrà reduir espais agraris en abandonament a fi d’evitar el despoblament al territori i millorar la viabilitat del sector agrari i l’autoabastiment alimentari a Catalunya. El conseller David Mascort va anunciar que el Govern aprovarà pròximament la posada en marxa d’aquesta eina amb la finalitat d’identificar les parcel·les que estan abandonades o en perill d’estar-ho amb l’objectiu de disposar d’una superfície agrària més àmplia a Catalunya.

Segons Mascort “es tracta de posar en funcionament aquest mecanisme que permet mobilitzar al màxim les terres amb total transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària”. Ha explicat que d’aquesta manera s’enforteix el potencial productiu agroalimentari del país contribuint a mantenir el mosaic agroforestal:“terres per al conreu o per a l’activitat agrícola que són claus per evitar o fer més petits els incendis forestals a Catalunya”.

La gestió de parcel·les en desús és una oportunitat per al territori i per al sector agrícola per evitar el despoblament i augmentar la productivitat agrària. Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra mitjançant les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra, afavorintprioritàriament l’accés a joves i dones.

Un col·lectiu de professionals relacionats amb l’agricultura serà l'encarregat d'identificar les parcel·les en desús que s’inclouran a l’inventari i a partir d’aquí s’obrirà un període de gestions per identificar-ne el propietari. Un cop feta la consulta i constatat que la parcel·la està en desús, o sigui, que no compleix la seva finalitat agrària, s’inclourà al Registre.

Foto: El conseller Mascort en un moment de l'anunci de la creació del Regsitre de Terres de Catalunya

consellermascort

Publicitat