Informatiu cap de Setmana 01-08-2020

El Consell Comarcal del Priorat ha obert el període de sol·licitud dels ajuts individuals per a l’assistència a menjadors escolars, corresponent al curs 2020-2021. Els destinataris dels ajuts són els alumnes dels cursos de segon cicle d’educació infantil o d’ensenyaments obligatoris, sempre que no els pertoqui el servei gratuït.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 24 de juliol de 2020, excepte per als alumnes que es matriculin amb data posterior o s’hagi acreditat un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, el qual no hagi estat detectat durant el termini ordinari de presentació de les sol·licituds.

L’atorgament dels ajuts té en compte la situació socioeconòmica de la unitat familiar dels alumnes, així com situacions específiques que puguin donar-se, com el fet de ser família nombrosa, tenir la condició de monoparentalitat, tenir infants en acolliment, tenir condició de discapacitat, i haver de redistribuir de manera equilibrada l’alumnat amb necessitats educatives específiques. En els criteris de valoració també es tenen en compte les consideracions dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat, que avaluen la situació de risc d’exclusió social de l’alumne.

En paral·lel, el Consell Comarcal del Priorat ha obert també el termini per sol·licitar el servei de transport escolar, sigui en els casos transport obligatori o en els casos de transport escolar no obligatori.

Publicitat