Butlletí informatiu 15-07-2020

Les obres de rehabilitació de l’església i l’adequació del claustre major de la Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei han començat darrerament. Els treballs tenen un termini d’execució de 24 mesos i preveuen el desenrunat, la reconstrucció i l’adequació de l’església, el sagrari de la Cartoixa d’Escaladei, i altres dependències annexes com la galeria sud del claustre o les restes de les tres capelles individuals ubicades a llevant de la sagristia vella.

El projecte que ara ha començat preveu recuperar la morfologia que l’església tenia al segle XVIII. Es recuperarà el seu cobriment original, reconstruint la volta de canó apuntada del tram central amb fàbrica de dovelles de gres vermell. S’estabilitzarà el conjunt amb un atirantament a l’alçada del ronyós de la volta i es preveu també la reconstrucció parcial del cimbori amb la utilització de materials originals recuperats en la fase anterior.

Altres intervencions previstes a l’església són la reconstrucció dels tancaments perimetrals, la restitució de dues columnes de la portalada i una nova coberta de teula ceràmica per a la nau principal i de coberta de planxa de zinc per al terrat. Es construirà una nova escala per salvar el fort desnivell amb l’exterior de l’església i es construirà una cripta soterrada per observar el singular sistema de fonamentació del mur meridional. Es restauraran els paviments de marbre bicolor de la nau central i es col·locarà un paviment de posts de fusta a les zones laterals. Així mateix es recuperaran els paviments de marbre policromat de la zona del presbiteri i es consolidaran els paraments en general.

L’actuació també preveu la consolidació i restauració de tram amb arcuacions conservades a la galeria est. Es reconstruirà també la cornisa, les voltes i la coberta d’aquest mateix tram de galeria i es refaran els tancaments interns dels tres arcs, amb la doble finalitat d’estintolar-los de manera adient, i d’intentar mostrar al visitant un aspecte pròxim al que devien tenir les galeries originalment, amb les seves finestres i òculs.

Pel que fa al sagrari es proposa la recuperació funcional de la cúpula amb estructura lleugera de costelles radials de fusta laminada, amb llates de fusta que reproduiran el volum semiesfèric de l’antiga cúpula i que serveix de base a la coberta en forma de piràmide truncada de vuit cares originària. La zona de la cúpula tindrà una coberta de teula ceràmica comuna i de teula tipus romana a la resta de la coberta.

Al claustre major, el projecte de restauració i museïtzació que comença ara recuperarà per a la visita un dels elements més importants de la Cartoixa tant des del punt de vista arquitectònic com simbòlic ja que el claustre és l’element vertebrador de la zona de vida eremítica i que donava accés a les cel·les dels monjos. El projecte preveu un enjardinament general creant tanques arbustives al voltant de les diferents terrasses que conformen cada quadrant, reforçant visualment l’aspecte quadrangular del claustre.

Amb aquestes intervencions es pretén posar en valor també les restes de la cel·la medieval. En aquest sentit, es preveu tornar a excavar les restes visibles de les diverses cel·les medievals ubicades sota la rasant de la zona sud-est del claustre. Es tracta de documentar aquestes construccions per decidir deixar-les a la vista o cobrir-les definitivament.

Aquestes actuacions estan promogudes per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura que ha encarregat la seva gestió a l’Institut Català del Sòl, INCASÒL. El projecte té un pressupost de 2.407.551,84 euros finançat pel Departament de Cultura, el programa de l’1,5% Cultural del Ministeri de Foment, els fons FEDER de la Unió Europea i la Fundació “la Caixa” que assumeix les obres de restauració i adequació per a la visita del claustre major amb un import de 316.674,80 €, en el marc del programa Patrimoni en Acció.

cartoixaesglesia

Publicitat