Imprimeix

La setmana passada es va presentar l’Informe de Conjuntura econòmica trimestral que elabora el Grup de Recerca d’Indústria i Territori de al URV per a les Cambres de Comerç de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, amb el suport de la Diputació de Tarragona. Les conclusions d’aquest informe, que cobreix el termini entre l’1 de gener i el 31 de març, ja reflecteixen els primers impactes de al crisi econòmica generada arran de la Covid-19, tot i que la situació es va desencadenar en les darreres dues setmanes d’aquest primer trimestre de 2020.

El responsable de l’estudi, el professor Joaquim Margalef,  pronostica que l’economia de la demarcació es recuperarà a finals de 2021 o a inicis de 2022. Margalef assegura que “l’afectació és i serà molt desigual: afectarà molt més a les pimes que a les grans emprese, i per sectors la indústria química o el sector energètic, per exemple, aguanten bastant bé, però el turisme o la construcció patiran molt aquesta situació”. Margalef confia en què “hi hagi una reacció de suport de les institucions al teixit productiu encara més contundent de la que hem vist fins ara per garantir la demanda i salvar les empreses, ja que són les que han de liderar la reactivació quan la conjuntura sigui diferent”. En aquest sentit, ha recordat que “la destrucció d’empreses va ser un dels principals hàndicaps durant la recuperació de la crisi de 2008, un efecte que ara hauríem d’evitar perquè té conseqüències molt negatives”.

L’informe de Cojuntura analitza les dades de variació interanual d’ocupació respecte al primer trimestre del 2019. En aquest sentit, la demarcació de Tarragona registra uns xifres de caiguda de l’afiliació a la seguretat social per sobre de la mitjana catalana. En concret, el nombre d’afiliacions va caure un 4,08% el primer trimestre repecte al mateix període de l’any passat. Per sectors, les afiliacions en la construcció va baixar un 8,29% mentre que el turisme ho va fer un 4,19%. També ho van fer l’agricultura (-2,29%) i la indústria, l’únic sector on les afiliacions a la seguretat social cauen per sota de la mitjana catalana (-1,76%).

Pel que fa a la comarca del Priorat, el nombre d’afilicacions a la seguretat social durant el primer trimestre va baixar un -0,78% repecte al primer trimestre del 2019. Com en el conjunt de la demarcació, la caiguda més brusca d’afiliacions a la seguretat social es va donar al sector de la construcció (- 5,38%), seguida de la indústria (-4,41%). En canvi, el nombre d’afiliacions va créixer als sectors de l’agricultura (2,63%) i els serveis (0,63%).

Així mateix, l’informe de cojuntura econòmica també inclou les dades dels expedients de regulació temporal d'educació (ERTOS) tramitats durant els mesos de març i abril per culpa de la COVID-19. En el conjunt de la demarcació se n’han tirat endavant 9.687, els quals afecten 51.528 treballadors. Al Priorat, per la seva banda, s’han tramitat 117 ERTOS, el que ha suposat que s’hagin quedat temporalment sense feina 395 persones.

Vist: 155