Informatiu cap de Setmana 04-07-2020

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat ha aprovat les bases que regulen els ajuts per a l’assistència a activitats extraescolars d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat durant el curs educatiu 2019-2020. Les bases redactades i aprovades tenen com a origen un acord signat recentment entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Obra Social “la Caixa”, amb el principal objectiu d’afavorir la integració social d’aquests infants i joves que no poden permetre’s cap activitat extraescolar durant el seu temps lliure.

El projecte –redactat per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Priorat– constata que aquest fet, sovint, “crea una desigualtat entre els infants i joves d’un mateix municipi, ja que els municipis del Priorat tenen poca població infantil i, això ocasiona que es trobin amb poques oportunitats per relacionar-se amb el grup d’iguals”. Els tècnics de Serveis Socials també consignen que aquests infants i adolescents “pertanyen a famílies amb les quals ja s’intervé des del Servei d’Intervenció Socioeducativa i des de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat”.

En conseqüència, entre els objectius d’aquesta línia d’ajuts hi ha: afavorir la integració social, promoure la interrelació i socialització entre infants i joves dels diferents municipis, garantir la igualtat d’oportunitats entre la població infantil, implicar els progenitors en la participació dels seus fills en les activitats extraescolars, i potenciar les entitats del territori com a vertebradores de la participació ciutadana i integració de tots els individus.

Segons el document aprovat, els alumnes beneficiaris només podran rebre ajuts per a la realització d’una sola activitat extraescolar i està previst que sigui subvencionable el 90% del cost total o parcial de les quotes de participació en una de les activitats extraescolars.

Publicitat