Informatiu cap de Setmana 30-05-2020

El Consell Comarcal del Priorat i l’Obra Social “la Caixa” van formalitzar dijous un acord de foment de la participació en activitats extraescolars d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, que té com a principal objectiu afavorir la seva integració social. La signatura de l’acord va anar a càrrec del president del Consell Comarcal, Xavier Gràcia, i de Tatiana Caro, directora d’Institucions a Tarragona de CaixaBank, amb la presència de l’alcalde de Falset, Carlos Brull, com a representant del municipi on el 2016 va iniciar-se aquest programa de caire social que ara es fa extensiu a tots els municipis de la comarca del Priorat amb una major dotació pressupostària.

El projecte que s’impulsa parteix del fet que a la comarca “hi ha un col·lectiu d’infants i joves que durant el seu temps lliure no realitza cap activitat extraescolar”, i que “pertanyen a famílies amb les quals ja s’intervé des del Servei d’Intervenció Socioeducativa i des de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat”. Aquest fet, sovint, “crea una desigualtat entre els infants i joves d’un mateix municipi, ja que els municipis del Priorat tenen poca població infantil i, això ocasiona que es trobin amb poques oportunitats per relacionar-se amb el grup d’iguals”.

En conseqüència, el projecte al qual es dona ara continuïtat busca afavorir “la participació en activitats extraescolars dels infants i joves dels municipis de la comarca que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica durant el curs 2019-2020”. Entre els objectius que es persegueixen hi ha: afavorir la integració social, promoure la interrelació i socialització entre infants i joves dels diferents municipis, garantir la igualtat d’oportunitats entre la població infantil, implicar els progenitors en la participació dels seus fills en les activitats extraescolars, i potenciar les entitats del territori com a vertebradores de la participació ciutadana i integració de tots els individus.

Els beneficiaris potencials d’aquest programa són aquells infants i joves de 6 a 16 anys que resideixin a la comarca del Priorat, que cursin estudis als centres educatius de la comarca i que estiguin empadronats a la comarca. Pel que fa al seu entorn, han de pertànyer a famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat sòcio-econòmica i, que obtinguin un informe vinculant favorable per part de l’Equip Bàsic de Serveis Socials del Consell.

caixabank

Publicitat