Butlletí informatiu 17-10-2018

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Falset del passat dijous va aprovar la pròrroga de 18 mesos per a finalitzar els projectes inclosos en la Llei de Barris. Els projectes inclosos a la llei de barris havien d’estar finalitzats abans del 30 de juny passat però amb la pròrroga que ha donat la Generalitat, l’Ajuntament disposarà, ara, fins al 31 de desembre de 2019 per finalitzar les obres projectes. El regidor d’hisenda, Miquel Puig, explicava que “a banda d’acabar amb els projectes actuals, amb els quals anàvem una mica agafats de temps, com és el cas de l’escola de música, també podrem tirar-ne d’altres endavant gràcies als 637.000 euros dels quals encara disposem del Pla de Barris.

Entre els nous projectes que s’inclouen gràcies a la pròrroga de la Generalitat s’hi troba l’arranjament del carrer Vallmoreres al qual s’hi destinarà una inversió de 301.500€. Així mateix també es treballarà en adequar la planta baixa de la Casa de la Música, ubicada a la casa Pàmies, i la rehabilitació de la Font del Batlle. També és destinarà una part de la inversió al tancament de la planta de tractament d’aigües, ubicada al barranc, i a d’altres despeses de millora destinades a la biblioteca, turisme, comerç i joventut. Josep Rull és el regidor de serveis del consistori falsetà. Part del cost de l’arranjament del Carrer Vallmoreres anirà a càrrec dels veïns per mitjà de contribucions especials. En total, l’import que hauran d’aportar els veïns és de 16.736€, la qual cosa surt de mitjana a 261,50€ per propietari.

Des del PSC, la regidora Maria Jesús Sánchez va preguntar perquè s’havia escollit el Vallmoreres i no el Portal del Bou, que té el paviment en força mal estat. Des de l’equip de govern es va aclarir que era perquè el carrer Vallmoreres és més llarg, i per tant, els costos d'arranjament són superiors. És per això no s'havolgut desaprofitar l'ocasió d'incloure'n l'arranjament al Pla de Barris. Amb tot, Sánchez va demanar que es faci alguna actuació al Portal del Bou “per evitar possibles accidents”.

En el mateix ple també es va aprovar la cessió de part de l’espai de la nova Casa de la Música per a l’ús de l’Associació Musical Vila de Falset i una nova modificació de crèdit de l’Ajuntament per sufragar les despeses, majoritàriament sorgides de l’obertura del nou museu de Falset i de les actuacions que s’han realitzat a la xarxa de subministrament d’aigua. Els diners per sufragar aquestes despeses sortiran del romanent dels exercicis anteriors i també de les partides destinades a joventut i a l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset.

Publicitat