Informatiu cap de Setmana 20-10-2018

Segons dades de l'Agència Catalana de Residus (ACR), el percentatge de deixalles arreplegades selectivament a la comarca a la comarca del Priorat és del 50,35% i se situa en setena posició a nivell de Catalunya. Per davant s’hi troben Osona, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Moianès, la Segarra, el Montsià. En aquest sentit, aquests nivells es donen, en gran mesura, gràcies a la implantació de sistemes altament eficients de recollida selectiva. És el cas de la recollida porta a porta (PaP), que realitzen actualment 158 municipis catalans. Les previsions apunten que el 2019 en seran més de 200.

A nivell català, la recollida selectiva ha augmentat un 7% interanual. Es tracta de l’increment més alt dels últims cinc anys, atribuïble, segons l’Agència Catalana de Residus, a una major conscienciació ciutadana, a l’efecte de les campanyes de sensibilització sobre la ciutadania, a l’increment de la dotació dels ajuts als ens locals per al foment de la separació dels residus municipals –que al 2017 van arribar als 8,2 milions d’euros per a projectes de prevenció, foment de la recollida selectiva d’orgànica i implantació de deixalleries–, a la implantació de sistemes de recollida més eficients, i a la pujada del cànon dels residus municipals –establert el 2017 en 30€/tona destinada a l’abocador i que actualment se situa en 35,6€/tona.

Baixa lleugerament el volum de residus generats al Priorat

Durant l’any 2017, el Priorat va generar 456,34 kg de deixalles per habitant, una mica menys que el 2016, quan el volum de residus per habitant a la comarca va ser de 460,64kg per habitant. Per municipis, la Figuera i Margalef són els que generen més residus per habitant i any amb prop de 677kg. Per contra, els que produeixen menys deixalles són la Torre de Fontaubella (324,59kg/hab), Poboleda (346,87kg/hab) i el Masroig (354,4kg/hab).

Pel que fa al conjunt de Catalunya, L’any passat es van generar 3,8 milions de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos per habitant i dia –509 kg/hab/any–. Així doncs, el nostre país es troba lleugerament per sobre de la mitjana europea –482 kg/hab/any– i a nivells similars als de Finlàndia, França o Holanda. Les xifres indiquen un augment respecte l’any anterior –1,36 kg/hab/dia– en dades absolutes, tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, existeix una certa dissociació, i continua la tendència al canvi cap a un model de producció i consum més sostenible. Tot i que el producte interior brut (PIB) creix, es conté la generació. L’any 2017, el PIB va augmentar un 4,40% respecte el 2016 mentre que la generació de residus municipals va ser només un 3,3% superior a l’any anterior.

Publicitat