Butlletí informatiu 17-10-2018

El Consell d’alcaldes del Priorat ha aprovat un manifest en què qüestiona l’organització d’aquelles activitats esportives massives “que no tenen en compte els impactes negatius que se’n deriven, com el col·lapse de les vies de circulació urbanes i interurbanes, l’afectació a les activitats econòmiques i la vida quotidiana de la població i els perjudicis en el paisatge i la qualitat dels espais naturals”, entre d’altres factors. El manifest deixa clar, però, “que, en cap cas, es volen prohibir aquestes activitats”, sinó que es tinguin en consideració les dimensions del territori, les seves característiques i l’impacte que acaben tenint.

El president del Consell Comarcal del Priorat, i alcalde de la Vilella Baixa, Jordi Sabaté explicava a Ràdio Falset que amb aques manifest "es busca limitar l'impacte negatiu que poden generar aquestes proves esportives per a la comarca".  Sabaté afegia que "no estem en contra de l'activitat ciclista, considerem que el ciclisme és una activitat respectuosa i sostenible però el que no volem és la massificació d'aquestes proves".

El manifest aprovat pel Consell d’alcaldes argumenta, en començar, que “els darrers anys, el Priorat ha situat el valor del paisatge com a eix vertebrador de tots i cadascun dels plantejaments, elements i processos que han de conformar el seu model de desenvolupament socioeconòmic i cultural”. Aquesta voluntat s’ha traduït en diversos projectes comarcals, com ara: la Carta del Paisatge del Priorat, la Carta Europea de Turisme Sostenible, el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural i la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco.

És per això doncs, que els alcaldes consideren prioritari que és prioritari “determinar criteris quantitatius i qualitatius en els àmbits mediambientals, físics i socioeconòmics que permetin definir la seva capacitat d’acollida, entesa com aquell nivell òptim de visitants que una àrea determinada pot suportar amb el mínim impacte ecològic i el major nivell de satisfacció per als visitants, veïns i totes les activitats econòmiques (agricultura, serveis, allotjaments, restauració, cellers, etc).

Publicitat