Informatiu cap de Setmana 16-02-2019

Gràcies a l’Arxiu Comarcal del Priorat, Falset ha recuperat recentment fins a 62 documents dels segles XIV al XIX, dels quals una cinquantena són pergamins, als quals s’havia perdut la pista des de la guerra civil. Es tracta d’uns fons municipal de gran valor, tenint en compte que és molt poca la documentació que es conserva del municipi anterior al segle XIX.

La recuperació i retorn d’aquesta documentació ha estat possible gràcies a la donació que n’ha fet Miquel Estrem Homs, nét del poeta falsetà Salvador Estrem i Fa, que és qui tenia a les seves mans la documentació en el moment que va ser assassinat al principi de la guerra, l’estiu de 1936. Al llarg dels anys trenta del segle XX, Salvador Estrem i Fa (poeta, escriptor i principal referent cultural del Priorat del primer terç del segle XX) es va obsessionar amb la fundació d’un Museu del Priorat, que conservés les troballes arqueològiques que es produïen a la comarca, a més d’altres elements com documentació, objectes, etc.

Amb aquest objectiu, Salvador Estrem s’interessa a exposar un seguit de pergamins municipals de l’Ajuntament de Falset i poc abans de l’estiu de 1936, el ple del consistori n’aprova la cessió i li notifica per escrit el 10 de juliol, pocs dies abans de l’inici del conflicte bèl·lic. Estrem recull la documentació de l’Ajuntament i, tres mesos després, el 13 de setembre de 1936, és assassinat per la Brigada de la Muerte, un escamot anarquista partidari de la violència revolucionària.

La cessió, en conseqüència, va caure en l’oblit. La documentació va restar a casa de la seva vídua i, al cap dels anys, va recaure a la casa de Barcelona d’un dels seus fills, Jordi Estrem. No ha estat fins fa poc que un dels néts del poeta falsetà, Miquel Estrem, va descobrir quin era l’origen de la documentació que tenia al seu domicili i, en conseqüència, ha decidit retornar-la al seu legítim propietari, que és l’Ajuntament de Falset.

La documentació ha estat retornada i dipositada a l’Arxiu Comarcal del Priorat al llarg dels darrers mesos. A final del 2017 van ser retornats 44 documents en pergamí d’entre 1384 i 1609, encara que la major part corresponen al segle XV. La major part fan referència a censals creats per la Universitat de Falset, sobretot al pagament de pensions. La important comunitat jueva de Falset, també hi apareix reflectida. El passat 31 de març foren retornats altres disset documents, de caire més divers i compresos entre els segles XV i XIX. Hi ha documents tan interessants, com ara una transcripció de les ordinacions de la vila de final del segle XVIII o altres que evidencien com la Universitat de Falset va haver d’empenyorar-se per fer front a diverses despeses, com ara el manteniment dels soldats enviats al Rosselló per a la recuperació de la fortalesa de Salses entre 1639 el 1640.

FOTO 01 PERGAMINS 2

 

 
Publicitat