Butlletí informatiu 17-10-2018

L’Agència Catalana de l’Aigua ha adjudicat un contracte destinat a millorar el funcionament de la depuradora de Falset. Per un import de 56.000 euros, es disposarà de sis mesos per a dur a terme la redacció del projecte constructiu, destinat a millorar el funcionament d’aquest sistema.

El projecte que es redacti haurà de contemplar millores en el pretractament, reconsiderar el cabal de disseny, controlar els sobreeiximents, així com dotar la instal·lació d’un nou procés de depuració, entre d’altres actuacions. Els treballs que es proposin en el projecte també han de fer possible les actuacions de millora sense que la planta hagi d’aturar el seu funcionament.

depuradora

Publicitat