Butlletí informatiu 14-11-2018

El Programa Estratègic de Competitivitat Territorial (PECT) de la comarca del Priorat es beneficiarà dels fons Feder de la Unió Europea. La inversió total és gairebé d’un milió i mig d’euros, dels quals el 50% anirà a càrrec dels fons europeus.

Els PECT són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals, amb l’objectiu d’articular projectes per a la transformació econòmica sobre la base de la recerca, la innovació i la col·laboració dels sectors públic i privat. En el cas del Priorat, el programa està coordinat pel Consell Comarcal i ha comptat amb la col·laboració d’ajuntaments de la comarca, el Parc tecnològic del Vi-Vitec, la DO Montsant, la DOQ Priorat, Pimec i el Parc Natural de Montsant.

El PECT Priorat ara aprovat du per nom: “Priorat-Montsant-Siurana, paisatge agrícola de la muntanya mediterrània. Projecte d’especialització i competitivitat territorial (2016-2020)”. L’objectiu principal que el PECT Priorat es planteja és: “aprofitar la força integradora, els valors, la qualitat i el valor històric i identitari del paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar un model sostenible de desenvolupament basat en el què la Carta del Paisatge anomena l’eix Vi-Natura- Patrimoni, que permeti la generació de noves oportunitats i la millora de la qualitat i condicions de vida de la població actual i futura de la comarca, i la preservació i posada en valor del territori”.

Entre els projectes que han estat inclosos en el programa hi ha el desenvolupament d’un banc de terres, que permeti la continuïtat del conreu en finques susceptibles d’abandonament de l’activitat agrícola. vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no disposen de terres en propietat o que en volen gestionar un major nombre, puguin incorporar-se a l’activitat mitjançant la cessió o traspàs d’aquestes terres per part de propietaris que no treballen la terra o que volen deixar de fer-ho per jubilació o altres motius.

Així mateix, altres projectes que rebran finançament europeu són els que impulsen el Parc Tecnològic del Vi-Vitec i que persegueix la “Preservació de la Biodiversitat vitivinícola del vi del Priorat”, el que dirigeix la DO Montsant i que té com a objectiu la caracterització de la singularitat vitivinícola d’aquesta denominació d’origen o el que tira endavant a la DOQ Priorat que du per nom: “Ecoinnovació i excel·lència en la producció vitivinícola de la DOQ Priorat”.

Publicitat