Informatiu cap de setmana 16-06-2018

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha dut a terme aquesta setmana una inspecció periòdica per avaluar l’estat de la presa del pantà de Siurana. Aquests treballs s’emmarquen dins les activitats planificades per l’agència per vigilar i vetllar per la seguretat i operativitat de les diverses infraestructures de control i regulació que hi ha al territori per al control de cabals, per a la regulació de les reserves d’aigua i per a la laminació d’avingudes.
 
La inspecció efectuada a la presa de Siurana s’ha centrat en comprovar el correcte funcionament del desguàs de fons, l’estat del formigó i l’estanqueitat de diverses vàlvules. Paral·lelament, també s’ha avaluat l’estat de l’obra civil i de les juntes de blocs, així com també el camí perimetral de l’embassament i el contacte de la presa amb el terreny.
Publicitat